Ośrodek

 • Ośrodek Niekonwencjonalnej Terapii Antynowotworowej przyjmuje chorych z pełną dokumentacją dotyczącą choroby (historie choroby, gdzie i jakie odbył leczenie, wyniki badań dodatkowych takich jak: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, PET, morfotyczne krwi, markery nowotworowe itp). Termin przyjęcia uzgadniamy telefonicznie. Okres pobytu to trzy tygodnie. Przyjmujemy również chorych którzy do tej pory nie poddali się żadnej terapii.

  O terapii

  Dr Ernesto Contreras założył Oasis of Hope Hospital w 1963 roku, tak więc minęło 50 lat, w ciągu których za pomocą metod alternatywnych wyleczono tysiące pacjentów. Stosuje się tutaj dwie zasady na których również i my się opieramy:

  1. Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić).
  2. Kochaj pacjenta jak kochasz siebie.

  Leczono tu ponad 100 000 pacjentów z 55 krajów. Podejmuje się tutaj agresywne i zindywidualizowane metody leczenia raka według najnowszych metod alternatywnych. Pięcioletnie przeżycie z mocno zaawansowanym nowotworem (IV) wynosi tutaj 2-3 krotnie częściej niż w innych klinikach na świecie.Te statystyki wykazują, że istnieje znaczny postęp aby uczynić z zaawansowanego raka chorobę przewlekłą, która może być zarządzana w dłuższej perspektywie.Rak może być i w większości przypadków jest przeciwnikiem niezwykle przebiegłym. Nie są nam obce sprawy komórek macierzystych, mutacji, proliferacji i migracji.

  Celem naszego działania jest osiągnięcie pewnej równowagi "apoptozy". Nowotwory powstają gdy ta równowaga zostaje zakłócona poprzez mutację. Nie ma wątpliwości, że zabiegi chirurgiczne, chemioterapia czy radioterapia sprzyjają rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych do miejsc odległych. Najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się wtedy gdy uda się wykryć nowotwór w jego fazie początkowej, zanim się rozprzestrzeni. Jednym ze sposobów aby zmniejszyć wzrost guza jest zmniejszenie we krwi niektórych hormonów pro-wzrostowych takich jak insulina, IGHF-1, estrogeny itp, które promują wzrost i przeżycie wielu typów komórek nowotworowych. Podczas gdy pacjenci otrzymują w naszym Ośrodku terapię zaczynamy ich edukować na temat zdrowego trybu życia po powrocie do domu i jak kontynuować dalszą terapię.

  Nie możemy zapomnieć o tym, że zwalczać komórki rakowe mamy obowiązek pamiętać o zdrowych tkankach naszego pacjenta. W związku z tym stosujemy odpowiednie preparaty, by zminimalizować płynące dla nich zagrożenie.Zasadniczym celem naszej działalności jest jak najpotężniejsza immunostymulacja która zwiększa aktywność NK (natural killer) a także cytotoksycznych limfocytów T. Wybór terapii pacjenta zależy od rodzaju nowotworu, od tego jak bardzo się rozprzestrzenił, oraz od stanu fizycznego pacjenta.

  "Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną"

  HIPOKRATES

 • Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek Ośrodek

Nasz ośrodek ...

... położony jest w ekologicznie czystej miejscowości, z dla od ruchliwych dróg. Jego lokalizacja pozwala skupić się Państwu na tym co dla Was najważniejsze.